Kalendarium

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2017 r.
– podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2017 r.
– podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Ferie zimowe 29.01. – 11.02.2018 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 3.04.2018 r.
– podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Dzień otwarty  Kwiecień
Dodatkowe wolne dni bez zajęć dydaktycznych 2.11.2017 r.
3.11.2017 r.
2.01.2018 r.
30.04.2018 r.
2.05.2018 r.
4.05.2018 r.
1.06.2018 r.
21.06.2018 r

– podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)
Festyn z okazji Dnia Dziecka 01.06.2018 r.
Zakończenie I półrocza 26.01.2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018 r.
– podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Ferie letnie 23.06-31.08.2018 r.
– podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Terminy spotkań z rodzicami 19.09.2017 r. kl. 0 – III
20.09.2017 r. kl. IV – VII

5.12.2017 r. od godz. 1600
6.12.2017 r. od godz. 1600


 

Spotkania z nauczycielami w ramach „Pierwszego wtorku miesiąca” 3.10.2017 r.
7.11.2017 r.
5.12.2017 r.
2.01.2018 r.
6.03.2018 r.
8.05.2018 r.
5.06.2018 r.