Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2017/2018 Tomusiak Dawid Przewodniczący SU Patrycja Ochota Julia Semczuk Opiekunowie: Jerzy Kołodyński, Ryszard Grochowski. Regulamin Samorządu Uczniowskiego   Regulamin Samorządu Uczniowskiego I. WSTĘP 1. a.   Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września […]

Czytaj dalej

SKW

Loteria dla Mai Imponującą kwotę, prawie 1500 zł, przyniosła Świąteczna loteria fantowa zorganizowana przez działający w naszej szkole Szkolny Klub Wolontariatu. Celem ww. przedsięwzięcia było zebranie środków na leczenie i rehabilitację uczennicy naszej szkoły – Mai.  Loteria odbyła się 15 i 18 grudnia 2017 roku  i cieszyła się ogromnym powodzeniem. Uczniowie tłumne gromadzili się przed […]

Czytaj dalej

Zespół Tańca Historycznego

„Scholares Chorus Antiqua Łukovia” Zespół Tańca Historycznego „Scholares Chorus Antiqua Łukovia” został założony w 2000 roku. Istniał do 2010 roku. Liczy 30 tancerzy z klas I – VI. Repertuar zespołu obejmuje: tańce dawnej Europy, w tym Polski (od renesansu po okres Księstwa Warszawskiego): polonez, anonimusy, Kurout, anglezy, taniec chłopski. Kierownikiem artystycznym i opiekunem zespołu jest pani Urszula Aleksandrowicz. […]

Czytaj dalej

Zespół Taneczny „Syrenki”

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie jest bardzo dużą placówką, w której istnieje bogata oferta form pracy opiekuńczo-wychowawczej. Jedną z atrakcyjniejszych form są zespoły taneczne. W tym zakresie funkcjonuje dziecięcy zespół tańca nowoczesnego, zwanego również formacją taneczną SYRENKI, której nazwa pochodzi od tytułu jednego z układów choreograficznych wykonywanych przez tę grupę. Zespół taneczny to nie […]

Czytaj dalej

Zespół Tańca Nowoczesnego „Frygi”

Zespoł taneczny FRYGI istniał od 1995 do 2013 roku. Założycielem, kierownikiem artystycznym i choreografem jest Zofia Sapierzyńska. WAŻNIEJSZE KONCERTY ZESPOŁU „FRYGI” W LATACH 1996 – 2006 PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH DLA MIASTA ŁUKÓW: MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM – MAJ 1998 DLA POWODZIAN – SIERPIEŃ 1998 POWITANIE LATA – CZERWIEC 1997-2002 POŻEGNANIE LATA – SIERPIEŃ 1997- 2002 DZIEŃ DZIECKA […]

Czytaj dalej

Szkolne Koło Teatralne „Piątka”

Szkolne koło teatralne „Piątka” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie działa już od 1999 roku. Jednym z zasadniczych celów edukacji polonistycznej jest przygotowanie ucznia do samodzielnej pracy nad sobą, rozbudzanie ciekawości, motywowanie do poszukiwań odpowiedzi na nurtujące pytania. Z polonistycznego punktu widzenia praca nad przedstawieniem, która rozwija i doskonali umiejętności mówienia, pisania, czytania jest pierwszym etapem przygotowującym młodego człowieka […]

Czytaj dalej

Chór Szkolny

W naszej szkole od 1993 r. działa chór szkolny założony przez nauczyciela muzyki p. Andrzeja Hryciuka. Zajęcia wokalne prowadzone dodatkowo poza lekcjami muzyki miały na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży literaturę muzyczną polskich pieśni patriotycznych i historycznych, a także piosenek dziecięcych i młodzieżowych. Młodzi wokaliści 5 – tki uświetniali uroczystości szkolne oraz miejskie m.in.: 11-listopada – […]

Czytaj dalej

UKS „Piątka”

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” 22 września 1989 r. rozpoczął swą działalność Szkolny Klub Sportowy „Piątka”. Początki były trudne, gdyż brak bazy sportowej ograniczał rozwijanie szerszej działalności. Powstały jedynie sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz ogólnorozwojowa dla dziewcząt z klas młodszych. Z czasem SKS nabierał rozmachu, uruchamiał nowe grupy sportowe i wyposażał je w najbardziej potrzebny […]

Czytaj dalej

Zuchy

2 Łukowska Drużyna Zuchowa Warsztaty wielkanocne 18 marca 2016 r. zuchy ?Słoneczni Wędrowcy? wzięli udział w wielkanocnych warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Regionalne w Łukowie. Dzięki zajęciom zuchy  zapoznały się i zrozumiały istotę zanikających obyczajów wielkanocnych oraz rozwinęły umiejętności manualne. Stworzyły oryginalne pisanki przy wykorzystaniu techniki malowania woskiem. Zaprzysiężenie 14 zuchów 2 Łukowska Gromada Zuchowa ?SŁONECZNI WĘDROWCY? została reaktywowana w październiku 2015 […]

Czytaj dalej

Drużyna harcerska

3 Łukowska Grunwaldzka Drużyna Harcerska 3 ŁGDH powstała w roku szkolnym 1999/2000. Pierwszą drużynową była pani Małgorzata Kwaśniak. W 2002 r. funkcję drużynowego przejął Dominik Sadowski, a p. M. Kwaśniak pozostała opiekunem drużyny. W tym też roku drużyna wstąpiła do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. W dniu 29.04.2004 r. nastąpiło nadanie drużynie imienia Michała Kamińskiego jr. (do dzisiaj ten dzień jest świętem naszej drużyny). […]

Czytaj dalej