NAUCZYCIELE – ROK SZKOLNY 2017/2018

Imię i nazwisko Funkcja / nauczany przedmiot Iwona Kmieć Dyrektor szkoły Przyroda, Geografia Małgorzata Wojciechowska Wicedyrektor szkoły Edukacja wczesnoszkolna, Oligofrenopedagog Joanna Gałach Wicedyrektor szkoły Wychowawca kl. VI B Język Polski Marzena Biernacka Wychowawca kl. 0 A Edukacja przedszkolna Hanna Dudzińska Wychowawca kl. III B Edukacja wczesnoszkolna Lidia Parzyszek Wychowawca kl. 0 B Edukacja przedszkolna Grażyna Jabłońska […]

Czytaj dalej

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie: mgr Iwona Kmieć k65iwona@wp.pl Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w poniedziałki od 8.30 do 9.30 oraz w czasie zebrań z rodzicami i dni otwartych. Termin wizyty można też ustalić telefonicznie (tel. 25798 46 57).   Wicedyrektor Szkoły: mgr Małgorzata Wojciechowska wojciechowska-malgorzata@o2.pl Wicedyrektor Szkoły: mgr Joanna Gałach galachjoanna@wp.pl  Godziny przyjmowania wicedyrektorów szkoły: Dzień tygodnia […]

Czytaj dalej

Pracownicy administracji i obsługi szkoły

Bańkowska Ewa Burdach Krystyna Dębińska Ewa  Dziewulska Barbara Ferman Marzena  Jarzębska Renata Kalińska Elżbieta Karwowska Urszula Komorowska Barbara Kozak Waldemar Kurowska Zofia Łukasik Marianna Machowiec Alicja  Markowska Barbara Murawiec Krystyna Narejko Małgorzata Nowak Marianna Prokopowicz Zbigniew  Skowerska Beata Stefanowicz Anna  Śledź Elżbieta Wilczyński Kamil Witek Grażyna Zaniewicz Małgorzata

Czytaj dalej

Psycholog szkolny

Godziny pracy psychologa szkolnego dr Joanna Zienkiewicz Poniedziałek – 815-1330 Piątek – 815-1330 Psycholog szkolny – podejmuje działania diagnostyczne w stosunku do zgłaszanych dzieci – diagnozuje potencjalne możliwości uczniów – analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz trudnych zachowań – podejmuje działania profilaktyczne – współpracuje z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych – współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas – […]

Czytaj dalej