WAŻNY KOMUNIKAT


Decyzją dyrektora szkoły, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej, wspólnie z Rodzicami, wprowadzamy dla uczniów obowiązek  noszenia maseczek  lub przyłbic  w przestrzeni wspólnej: korytarze, łazienki, szatnie, przy wejściu do świetlicy/stołówki, w pomieszczeniach administracji .

Author: admin