Informacja dla rodziców i uczniów klas I-VIII


Rozpoczęcie  roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w klasach wg harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Do szkoły wchodzą uczniowie bez rodziców/opiekunów. Jedynie z uczniem klasy I może wejść rodzic lub opiekun. Wychowawcy klas pierwszych o wyznaczonych godzinach spotykają się z rodzicami  i uczniami na placu przed wejściem głównym, wychowawcy klas IV spotykają się uczniami od strony boisk w podcieniach o wyznaczonych godzinach,  a następnie uczniowie klas I i IV pod opieką wychowawców  udają  się do swoich klas. Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust, nosa  i dezynfekcja rąk.

Piatka2020

                           Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Klasa godzina sala wychowawca Wejście do szkoły
I A 9.00 109 C Marzanna Nowicka Wejście główne
I B 9.30 105 C Grażyna Sawicka Wejście główne
I C 10.00 112 C Urszula Kleszcz Wejście główne
II A 9.00 106 C Dorota Pływacz – Celińska Wejście główne
II B 9.15 110 C Magdalena Parzyszek Wejście główne
II C 9.30 108 C Hanna Zawadzka Wejście główne
II D 10.00 102 C Czesława  Wereszczyńska Wejście główne
III A 11.00 103 C Iwona Dorosz – Gałach Wejście główne
III B 11.00 107 C Lidia Parzyszek Wejście główne
III C 11.00 111 C Marzena Biernacka Wejście główne
III D 11.00 113 C Mateńko Elżbieta Wejście główne
         
4 a 10.00 131 Agata Zakrzewska Od strony boisk
4 b 10.30 132 Dorota Radczuk Od strony boisk
4 c 11.00 138 Dorota Nurzyńska Wejście główne
5 a 11.30 139 Paulina Korlaga Wejście główne
6 a 11.00 225 Katarzyna Sujka Od strony boisk
6 b 9.30 128 Hanna Dudzińska Wejście główne
6 c 11.30 217 Anna Kościuk Od strony boisk
6 d 11.00 232 Aleksandra Świderska Od strony boisk
6 e 10.00 102 Halina Sekita-Waltz Od strony boisk
7 a 9.00 222 Dorota Rychta Od strony boisk
7 b 9.30 233 Rozalia Męczyńska Od strony boisk
7 c 11.00 106 Ewa Mróz Od strony boisk
7 d 10.30 208 Bożena Skwarek Od strony boisk
7 e 9.30 126 Agnieszka Łazuga Wejście główne
7 f 10.30 205 Edyta Sobota Od strony boisk
8 a 9.00 218 Iwona Wierzbicka Od strony boisk
8 b 9.00 215 Agnieszka Czerska Wejście główne
8 c 10.00 226 Katarzyna Puszcz Od strony boisk
8 d 9.30 220 Jerzy Kołodyński Od strony boisk

Author: admin