Program ˶ Akademia Bezpiecznego Puchatka ̋


W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do XI edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program trwał od 02.09.2019 roku do 28.02.2020 roku. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany był przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji był Komendant Główny Policji.  Celem akcji była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwracał uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamiał dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. Został on dodatkowo rozbudowany o materiały związane z przydatną dla dzieci tematyką pierwszej pomocy, efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. W ramach Programu nauczyciele klas I ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa w oparciu o materiały edukacyjne przesłane drogą elektroniczną przez Organizatora. Po zakończeniu zajęć odbył się Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa będący podsumowaniem zajęć Akademii Bezpiecznego Puchatka. Wszyscy Pierwszoklasiści z naszej szkoły pozytywnie zdali powyższy test. Dzięki temu nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się prestiżowym Certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w programie gratulujemy! Szkolnym koordynatorem programu była p. Dorota Pływacz-Celińska.

Author: admin