ZDALNA PRACA O”B”

Prezentujemy zdjęcia dzieci z O”B” z pracy zdalnej. Do wykonania była praca plastyczno-techniczna „Motyl”. Dzieci wykonały pracę według własnego pomysłu. Wszystkie motylki są piękne, barwne i estetycznie wykonane. Kolejne zajęcia dotyczyły emocji, gdzie wykonaliśmy pudełka z buźkami przedstawiające różne emocje ludzkie. Układaliśmy również z użyciem alfabetu wyrazy i zdania o naszych stanach emocjonalnych. Ważnym elementem zajęć było też pisanie po śladzie.
Dziękuję Dzieciom i Rodzicom za owocną współpracę.

Anna Chmielewska

Author: Alina Średnicka