Nabór dzieci do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie

POTWIERDZENIE WOLI Potwierdzenie woli (304 pobrania)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5  im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w SP nr 5 na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się dnia 2 marca 2020 r. i będzie prowadzona elektronicznie.

Załączniki dotyczące zgłoszenia dziecko do przedszkola.

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się dnia 16 marca 2020 r.

Obwód szkoły  (wykaz ulic) znajduje się tu.

Dzieci urodzone  w 2013r.  zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku wolnych miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Załączniki dotyczące zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

ZGŁOSZENIE DZIECKA do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2020/2021 (177 pobrań)

.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2020/2021 (dzieci spoza obwodu szkoły) (139 pobrań)

.

Oświadczenie rodziców do wniosku dla dzieci spoza obwodu (130 pobrań)

Author: admin