REGULAMIN – MISTRZ POLSKIEJ ORTOGRAFII Z INNEGO KRAJU

Konkurs organizowany jest w ramach szkolnych obchodów

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

  1. Adresaci konkursu:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 pochodzący z innego kraju z   kl. IV- VII

2.   Cele konkursu:

wyłonienie „Mistrza Polskiej Ortografii”,

     – rozpowszechnianie wiedzy  z zakresu polskiej ortografii,

     – odkrywanie talentów ortograficznych,

– włączenie się w szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

3.   Forma: dyktando z lukami dla 2 grup wiekowych: kl. IV-V  i kl.VI – VII

4.   Termin: 20.02.2014 r. (czwartek),  godz. 14.30, sala 131

5.   Zakres materiału:

– zasady ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.

 6. Tytuł „MISTRZ POLSKIEJ ORTOGRAFII” otrzymuje osoba, która uzyska największą liczbę punktów za napisane dyktando.

  1. Podsumowanie konkursu i wyłonienie laureata odbędzie się w poniedziałek,             24 lutego br.
  2. Zgłoszenia – do 18 lutego br. do p. A. Zakrzewskiej i p. D. Radczuk

      9.   Zalecana literatura: podręcznik do języka polskiego, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy.

Author: admin