Zajęcia otwarte w O”B”

Dnia 05.11.2019r w O”B” odbyły się zajęcia otwarte nt „Polskich symboli narodowych”. Zajęcia były nawiązaniem do zbliżającego się Święta Niepodległości, na których wzbogacaliśmy wiedzę o naszym pięknym kraju, rozijaliśmy również kompetencje patriotyczne. Podczas spotkania został odśpiewany hymn Polski z zachowaniem odpowiedniej postawy oraz wykonaliśmy flagę Polski.
W zajęciach uczestniczyli i towarzyszyli rodzice, wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Wojciechowska i nauczyciele oddziałów przedszkolnych.

Anna Chmielewska

Author: admin