Informacja

Informuję, że 25 października 2019 r. pomiędzy Miastem Łuków, reprezentowanym przez Pana Piotra Płudowskiego Burmistrza Miasta Łuków, zwanym dalej organem prowadzącym szkołę a NZOS „DENTICA”, reprezentowanym przez Ewę Tyszko, zwanym dalej Podmiotem zostało zawarte porozumienie w sprawie określania sposobu organizacji udzielania świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej.
Gabinet stomatologiczny „DENTICA” ul. Sienkiewicza 7a, 21-400 Łuków zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie do korzystania ze świadczeń stomatologicznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w piątki w godz. 8:00 – 12:00. Uczniowie przychodzą do gabinetu z rodzicem/prawnym opiekunem (proszę pamiętać o nr PESEL). Na wizytę stomatologiczną można umówić się telefonicznie – nr telefonu 508 684 909 lub osobiście w gabinecie.
Pozdrawiam
Iwona Kmieć  

Author: admin