KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY


           ILUSTRACJA  Z  BAJKI !

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych grupy O”B”

ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST:

 • Wykonanie ilustracji z bajki.
 • Technika dowolna.

       Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy,

CZAS TRWANIA KONKURSU:

 • Rozpoczęcie 18.10.2019 r.
 • Zakończenie 30.10.2019 r.
 • Rozstrzygnięcie 31.10.2019 r.
 • Wszystkie prace wystawione będą w bibliotece szkolnej

Regulamin konkursu

 Konkurs organizowany jest przez bibliotekę przy Szkole Podstawowej nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego.

II Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości;
 • wzmacnianie więzi koleżeńskich poprzez wspólne wykonywanie zadania;
 • radość i satysfakcja z tworzenia dzieła plastycznego.

III Regulamin konkursu:

 1. Prace wykonują dzieci samodzielnie.
 2. Technika dowolna np. plastelina, materiał, bibuła, papier.
 3. Forma: praca przestrzenna.
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, grupę.
 5. Czas trwania konkursu: 18.10.2019 r. – 30.10.2019 r.
 6. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 30.10.2019 r.
 7. Wszystkie prace będą wystawione w bibliotece.
 8. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
 9. Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora.
 10. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę:
  1. staranność,
  1. pomysłowość,
  1. zastosowany materiał,
  1. ogólne wrażenie artystyczne,
  1. nawiązanie do tematu konkursu.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31.10.2019 r. podczas spotkania w bibliotece
 12. Nagrodzone dzieci otrzymają nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy– pamiątkowe dyplomy.

Author: admin