Rada Rodziców

Iwona Zalewska
Przewodniczący
Agata Ogrodnik Z-ca przewodniczącego
Aneta Szerszeń Sekretarz
Zofia Turyk Skarbnik
Agnieszka Matejek Członek

KOMISJA REWIZYJNA

  • Agnieszka Semczuk
  • Dorota Dembowska
  • Anna Mojska

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych do wspierania działalności szkoły, służących całej jej społeczności. Na spotkaniu Rady Rodziców 18 września 2019 roku ustalono wysokość składki na rok szkolny 2019/2020:

I dziecko – 40 zł,
II dzieci – 60 zł,
III i więcej dzieci – 70 zł

Jeżeli mają Państwo ciekawe pomysły, propozycje nowych rozwiązań, chcieliby Państwo zgłosić jakiś problem lub po prostu zainteresować Radę Rodziców określonym zagadnieniem prosimy o kontakt: rada.rodzicow.szkola5@wp.pl

Iwona Zalewska tel. 785 779 905
Aneta Szerszeń tel. 501 264 340
Zofia Turyk tel. 694 394 259

Regulamin RR (54 pobrania)

Author: admin