Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek, 3 września, br. w Szkole Podstawowej nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Łukowie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2019/2020. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – p. Marek Król, radny miasta Łuków –  p. Leonard Baranowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły – p. Iwona Kmieć, która serdecznie powitała wszystkich zebranych. Szczególnie ciepłe słowa powitania skierowała do najmłodszych uczniów. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała również do daty  wybuchu II wojny światowej.

Następnie głos zabrał p. Marek Król i życzył uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz wielu osiągnięć w nowym roku szkolnym.

Głos zabrała także przewodnicząca Rady Rodziców. Życzyła Pani Dyrektor sukcesów  podczas kolejnej kadencji. Życzenia pomyślności w kierowaniu szkołą złożyli również przedstawiciele  Samorząd Uczniowskiego.

Część artystyczna przygotowana przez uczniów kl. V d pod kierunkiem p. Aleksandry Świderskiej i p. Agnieszki Czerskiej zakończyła oficjalną część uroczystości. Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Author: admin