Nabór dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5

ZAPISY TRWAJĄ OD 18.03. 2019 DO 09.04.2019

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 5 na rok szkolny 2019/2020 (dzieci spoza obwodu szkoły) (78 pobrań) Potwierdzenie woli kl1 (25 pobrań) ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (72 pobrania)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5  im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 r.  dzieci urodzone w 2012r. (siedmiolatki) mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
W związku z tym rodzice dzieci urodzonych  w 2012r., zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5  w Łukowie zobowiązani są do zapisania dziecka do szkoły.
Obwód szkoły  (wykaz ulic) znajduje się tu.

Dzieci urodzone  w 2012r.  zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku wolnych miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Załączniki dotyczące zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Oświadczenie – załącznik do Uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady Miasta łuków dnia 30 marca 2017 r. ( dotyczy dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły)

Rekrutacja do szkół podstawowych na terenie Miasta Łuków na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się dnia 18 marca 2019 r.

 

Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych na terenie miasta Łuków

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Author: admin