PROJEKT „OJCZYZNY” W SP5

„OJCZYZNY” to projekt stworzony przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, którego głównym celem jest integracja dzieci pochodzących z różnych kultur. Inicjatywa ta została skierowana do dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie, pochodzących z takich krajów jak Białoruś, Ukraina, Tadżykistan czy Czeczenia, a także do polskich dzieci z Łukowa. Inspiracją  do stworzenia projektu „Ojczyzny” były ubiegłoroczne wizyty rodzin z Ośrodka dla Cudzoziemców   w Łukowie w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, gdzie dostrzeżono potrzebę realizowania kompleksowych działań integracyjnych i praktycznego pogłębiania idei otwartości i tolerancji.

W ramach wspólnych, bezpłatnych półkolonii teatralnych uczniowie SP5 pochodzący z różnych krajów mają możliwość poznania siebie nawzajem  i swoich kultur, a co za tym idzie – odkrywania    i pogłębiania idei szacunku i tolerancji, a przy okazji pogłębiają kompetencję w zakresie świadomego odbioru języka teatru, plastyki i działań literackich. W pierwszej części projektu –  odbywającej się w lipcu w SP5 w Łukowie, w dniach 02. – 06.07 – dzieci będą obrazować swoje ojczyzny w formie map, czyli topografii ważnych punktów w państwie czy mieście. Drugi etap działań, odbywający się w sierpniu w Kielcach, przybliży zaś miejsca z oficjalnej mapy Polski. Dzieci odwiedzą m.in. Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego czy Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. W Muzeum Dialogu Kultur poznają wielokulturowe tradycje Polski,  w Muzeum Zabawek – zabawki z różnych kultur, a w Muzeum Wsi Kieleckiej – tradycyjne podejście do tematu ziemi i „ojcowizny”. Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach projektu „Ojczyzny” poprowadzą cenieni artyści i edukatorzy. Sensoryczne warsztaty plastyczne, realizowane przez kostiumografkę Bożenę Ślagę, pozwolą na zanurzanie się w angażujące techniki manualne, by swobodnie tworzyć osobiste mapy i przemieszczać się między nimi. Kompozytor Michał Górczyński pomoże ożywiać wyobraźnię i odkrywać wnętrze dźwięków – mieszkanie wyjątkowych ekspresji, emocji i stanów, tak aby stworzyć oryginalną orkiestrę dyrygowaną improwizacją za pomocą gestów i znaków. W ramach warsztatów cyrkowych z aktorem teatru „Kubuś”, Michałem Olszewskim,  dzieci poznają techniki żonglerki, a animatorka kultury  i literaturoznawca Elżbieta Chrulska poprowadzi warsztaty rozwojowe z elementami gier, zabaw ruchowych, tańca i ćwiczeń teatralnych. Anna Nowak, zajmująca się na co dzień pedagogiką teatru, zrealizuje zajęcia interdyscyplinarne dotyczące opowiadania historii i ich twórczego przetwarzania na znak teatralny, zaś Michał Walenczynkowski przygotuje z dziećmi film dokumentalny  o warsztatach, odkrywając tajniki pracy z kamerą i zachęcając do filmowych eksperymentów.

Efektem wszystkich działań warsztatowych będzie instalacja w formie wspólnej mapy, po której oprowadzać będą jej twórcy, czyli dzieci. Oprócz filmu dokumentującego projekt powstaną również publikacje zawierające stworzone przez uczestników artefakty, czyli ich historie, prace, refleksje. Wszystkie te materiały zostaną zaprezentowane w szkole, a także w teatrze „Kubuś” w Kielcach oraz kieleckich i łukowskich instytucjach oświatowych i kulturalnych.

Partnerami projektu „Ojczyzny” są: Stowarzyszenie „Dla ziemi”, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, a także Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie.

 

 

 

Author: admin