Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W piątek, 22 czerwca, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-VII. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: wiceprzewodniczący Rady Miasta Łuków – p.Zygmunt Celiński, radna Rady Miasta Łuków – p. Maria Pszczółkowska oraz dyrektor OSiR – p.Marek Żurawski.

Po lirycznym wstępie i deklamacji wiersza „Most” Leopolda Staffa oraz odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Kmieć, która podziękowała wicedyrektorom szkoły, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom oraz rodzicom za całoroczną, owocną  pracę oraz życzyła wszystkim słonecznego i bezpiecznego  wypoczynku. Następnie głos zabrali goście, którzy życzyli całej społeczności szkolnej udanych wakacji. Pan Zygmunt Celiński odczytał list Burmistrza Miasta Łuków. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. IIId, Vb, VIb, VIIb, VIIc. Montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem pań: Doroty Radczuk, Agnieszki Łazugi i Agnieszki Czerskiej był podziękowaniem dla wszystkich nauczycieli i wychowawców  za codzienny trud przekazywania wiedzy.

Spotkania z wychowawcami w klasach zakończyły uroczystość. Uradowani uczniowi udali się na wymarzony, dwumiesięczny wypoczynek.

Author: admin