DZIEŃ RÓŻNYCH KULTUR

19  czerwca 2018 r.  w naszej szkole podsumowany  był  projekt w ramach Dnia Różnych Kultur. Uczniowie  wraz z wychowawcami na godzinie wychowawczej przygotowali zawieszone na sznurku  flagi narodowości każdego dziecka, które zostały  zawieszone na korytarzach. W ten sposób została podkreślona różnorodność i wielokulturowość.  Każdy wychowawca przeprowadził zajęcia dotyczące różnorodności kulturowej, tolerancji, przeciwdziałaniu mowie nienawiści, wykluczeniu. W niektórych klasach zaproszono gości, przygotowano ,,Wielokulturowe śniadanie”… Ponadto każda klasa przygotowała plakat  w trakcie trwania zajęć z wychowawcą o treści dotyczącej koleżeństwa, tolerancji. Plakaty  zaprezentowano na korytarzu. Kulminacją wydarzenia na 4-ej godzinie lekcyjnej był  utworzony w budynku szkoły ,,Łańcuch przyjaźni”. Każda klasa, 5 minut po dzwonku,  z nauczycielem  wyszła na korytarz  i wszyscy podali sobie ręce.  Następnie zabrzmiała  w szkole , śpiewana przez wszystkie dzieci, piosenka ,,Bo wszystkie dzieci..”. Na podsumowanie wszystkich działań pani pedagog Danuta Dybciak – Bocian skierowała do dzieci słowa  dotyczące dobrego traktowania, szacunku dla inności, dbania o to, aby w szkole wszystkim działo się dobrze.

Dzień Różnych Kultur wpisał się w tradycje naszej szkoły i obchodzony jest corocznie  w czerwcu.

Opracowała Koordynator Zespołu ds Dzieci obcojęzycznych

Author: admin