Konkurs „Zielnik roślin mojej okolicy” – projekt edukacyjny dla klas IV i V

 

Czy znasz nazwy gatunków drzew lub innych roślin swojej ulicy, osiedlu, wsi, pobliskiej łąki czy lasu?

Możesz zostać młodym badaczem…

Wybierz teren, który ma określone granice i nazwę. Zbierz okazy 20 gatunków roślin (z wyjątkiem chronionych) w postaci liści, kwiatów lub innych części, zapisując miejsce i datę znalezienia. Rozprostuj do dokładnego wysuszenia pod obciążeniem między kartkami chłonącego wilgoć papieru. Z pomocą atlasów roślin, map i słowników – dostępnych w domu, w szkolnej bibliotece w postaci książkowej lub elektronicznej – wykonaj opisy do każdej strony tak przygotowywanego zielnika.

Może od najstarszych mieszkańców okolicy dowiesz się, jak nazywają te rośliny. Sprawdź atlasie roślin i w słowniku języka polskiego, czy każde usłyszane określenie jest nazwą ogólnopolską danego gatunku (ewentualnie odmiany) rośliny. Jeśli nie, to prawdopodobnie zapisałeś nazwę lokalną, gwarową, która jest elementem ginącej kultury ludowej.

Uczniowskie zielniki jako prace konkursowe należy złożyć bezpośrednio do w bibliotece szkolnej albo p. Grzegorza Gałacha, najpóźniej do 6 czerwca 2018 r. Po rozstrzygnięciu zostaną zwrócone wykonawcom.

X-Konkurs-Zielnik - informacja dla ucznia (73 pobrania)

Niech zielnik będzie udokumentowaniem flory najbliższego terenu, być może pamiątką zmieniającego się środowiska.

Pamiętaj o bezpieczeństwie w terenie. Ciekawy może być zielnik nawet z własnej działki.

Grzegorz Gałach

Author: admin