nabór dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5

Aktualności Dla rodzica

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5  im. gen. Władysława Sikorskiego. w Łukowie na rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 r.  dzieci urodzone w 2011r. (siedmiolatki) mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
W związku z tym rodzice dzieci urodzonych  w 2011r., zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5  w Łukowie zobowiązani są do zapisania dziecka do szkoły.
Obwód szkoły  (wykaz ulic) znajduje się tu.

Dzieci urodzone  w 2011r.  zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku wolnych miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Załączniki dotyczące zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Pobierz “ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019” wniosek1kl18.docx – Pobrano 101 razy – 18 KB


Pobierz “Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy SP5 ( dzieci spoza obwodu szkoły)” wniosek-dla-dzieci-do-kl.-I-spoza-obwodu.docx – Pobrano 89 razy – 29 KB


Oświadczenie – załącznik do Uchwały Nr XXXIV/245/2017 Rady Miasta łuków dnia 30 marca 2017 r. ( dotyczy dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły)
Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych na terenie miasta Łuków
Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym