Baza lokalowa szkoły

Szkoła

SZKOŁA DYSPONUJE:

 • 5 salami dla oddziałów przedszkolnych
 • 7 salami dla edukacji wczesnoszkolnej
 • 2 pracowniami komputerowymi (jedyna w Łukowie pracownia 25 stanowiskowa)
 • 2 multimedialnymi pracowniami językowymi
 • 12 pracowniami przedmiotowymi
 • pracownią kinową (jedyną w Łukowie)
 • świetlicą (oddzielną dla oddziałów przedszkolnych)
 • biblioteką szkolną
 • stołówką z zapleczem kuchennym
 • kuchnią
 • pełnowymiarową halą sportową
 • salką gimnastyczną dla edukacji wczesnoszkolnej
 • salą lustrzaną do gimnastyki korekcyjnej
 • kompleksem boisk sportowo-rekreacyjnych „Orlik”
 • gabinetami pedagoga, psychologa i logopedy
 • gabinetem higieny szkolnej.
W kompleksie szkoły znajduje się kryta pływalnia. Placówka jest urządzona funkcjonalnie, tworząc właściwe warunki do rozwoju uczniów.