UKS „Piątka”

Organizacje uczniowskie

22 września 1989 r. rozpoczął swą działalność Szkolny Klub Sportowy „Piątka”. Początki były trudne, gdyż brak bazy sportowej ograniczał rozwijanie szerszej działalności. Powstały jedynie sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz ogólnorozwojowa dla dziewcząt z klas młodszych. Z czasem SKS nabierał rozmachu, uruchamiał nowe grupy sportowe i wyposażał je w najbardziej potrzebny sprzęt. Na niwie sportowej zaistniały piłkarki ręczne, mozolnie doskonalili się piłkarze i lekkoatleci. Pierwsze sukcesy, choć niezbyt jeszcze imponujące, stanowiły jednak dobry prognostyk na przyszłość. Funkcję Przewodniczącego SKS pełnił p. Jerzy Kożuch.

28 marca 1995 r. założono w szkole kolejną organizacją sportową – Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”. Mając już odpowiednio ukształtowaną bazę UKS mógł od razu rozwinąć szeroko zakrojoną działalność, na której efekty nie trzeba było długo czekać. Dzięki zaangażowaniu władz miasta, nauczycieli i rodziców udało się zorganizować i przeprowadzić szereg ciekawych imprez sportowo-rekreacyjnych głównie o charakterze zapaśniczym. Funkcję Prezesa Klubu pełniła Ewa Bielecka, Sekretarzem był p. Jerzy Kozłowski, a w skład Zarządu wchodziły między innymi pani Ewa Długołęcka i Zofia Sapierzyńska oraz panowie Bogdan JazurekWładysław Swiętochowski, Zygmunt Piekarski, Kazimierz Kozłowski i inni.

WŁADZE KLUBU:

Lata 2000 – 2004
ZARZĄD:
Bogdan Kucharski – Prezes
Jerzy Kożuch – Sekretarz
Jerzy Kozłowski – członek
Dariusz Cabaj – członek
Dariusz Tubelewicz – członek
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Długołęcka
Danuta Zabłocka
Artur Głębicki

Lata 2005 – 2006
ZARZĄD:
Sławomir Badurka – Prezes
Ryszard Grochowski – Sekretarz
Jerzy Kozłowski – członek
Jerzy Kożuch- członek
Bogdan Pietrzak – członek
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Długołęcka
Elżbieta Zabłocka
Artur Głębicki

Lata 2007 – 2008
ZARZĄD:
Sławomir Badurka – Prezes
Ryszard Grochowski – Sekretarz
Jerzy Kozłowski – członek
Jerzy Kożuch – członek
Dariusz Cabaj – członek
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Długołęcka
Elżbieta Zabłocka
Artur Głębicki

W dniu 30. 04. 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze UKS „Piątka”, na którym dokonano wyboru władz Klubu na nową kadencję.
W skład Zarządu weszli:
Jerzy Kołodyński – Prezes
Ryszard Grochowski – Sekretarz
Jerzy Kożuch – członek
Dariusz Cabaj – członek
Jerzy Kozłowski – członek
KOMISJA REWIZYJNA
Ewa Długołęcka
Elżbieta Zabłocka
Artur Głębicki

W dniu 24. 04. 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Piątka? przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania i ukonstytuowania się ustalono skład władz Klubu.

Marek Żurawski – Prezes
Grochowski Ryszard – Sekretarz
Kożuch Jerzy – Członek
Głębicki Artur – Członek
Sapierzyńska Zofia – Członek

Natomiast komisję rewizyjną utworzyły następujące osoby:
Długołęcka Ewa – Przewodniczący
Zabłocka Elżbieta – Sekretarz
Cabaj Dariusz – Członek.
Zgodnie z statutem UKS ?Piątka? kadencja władz klubu trwa dwa lata.

W dniu 24. 04. 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Piątka? przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania i ukonstytuowania się ustalono skład władz Klubu.

Marek Żurawski – Prezes (do 25.01.2018 r.)
Grochowski Ryszard – Sekretarz
Kożuch Jerzy – Członek
Głębicki Artur – Członek
Sapierzyńska Zofia – Członek

Natomiast komisję rewizyjną utworzyły następujące osoby:
Długołęcka Ewa – Przewodniczący
Cabaj Dariusz – Sekretarz
Zabłocka Elżbieta – Członek.
Zgodnie z statutem UKS ?Piątka? kadencja władz klubu trwa dwa lata.