Stołówka szkolna

Dla rodzica

Cena obiadu wynosi 2,7 zł

Cena zupy 0,80 zł

Wpłaty za obiady przyjmowane są w godzinach od 8:00 – 13:00

Obiady wydawane są w czasie przerw w godzinach 11.15 ? 14.30.

Jadłospis ustalany jest na 7 dni i znajduje się na tablicy ogłoszeń w stołówce.

Pobierz “ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA” rozporzadzenie_ministra_zdrowia1.pdf – Pobrano 106 razy – 1 MB

Wpłaty na obiady przyjmowane są przez intendenta: Krystynę Burdach do 5 dnia każdego miesiąca.

Pobierz “HARMONOGRAM OBIADÓW” harmonogram_obiad17c.pdf – Pobrano 125 razy – 536 KB