Pracownicy administracji i obsługi szkoły

Burdach Krystyna
Dębińska Ewa 
Dziewulska Barbara
Ferman Marzena 
Jarzębska Renata
Kalińska Elżbieta
Karwowska Urszula
Komorowska Barbara
Kozak Waldemar
Kurowska Zofia
Łukasik Marianna
Machowiec Alicja 
Markowska Barbara
Murawiec Krystyna
Narejko Małgorzata
Nowak Marianna
Prokopowicz Zbigniew 
Skowerska Beata
Stefanowicz Anna 
Śledź Elżbieta
Wilczyński Kamil

Witek Grażyna
Zaniewicz Małgorzata

Author: admin