Rada Rodziców

Iwona Zalewska
Przewodniczący
Aneta Szerszeń Z-ca przewodniczącego
Agatan Ogrodnik sekretarz
Zofia Turyk członek
Marzena Gołębiowska członek

KOMISJA REWIZYJNA

– Ewa Kunczyńska,
– Agnieszka Semczuk,
– Małgorzata Badurka,
– Katarzyna Sujka.

Regulamin Rady Rodziców (239 pobrań) Terminarz spotkań Rady Rodziców 2016/2017  (161 pobrań)

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych do wspierania działalności szkoly, służących cełej jej społeczności. Na spotkaniu Rady Rodzicow we wrześniu 2018 roku ustalono wysokość składki na rok szkolny 2018/2019:

I dziecko – 40 zł,
II dzieci – 60 zł,
III i więcej dzieci – 70 zł

Jeżeli mają Państwo ciekawe pomysły, propozycje nowych rozwiązań, chcieliby Państwo zgłosić jakiś problem lub po prostu zainteresować Radę Rodziców określonym zagadnieniem prosimy o kontakt: rada.rodzicow.szkola5@wp.pl

Iwona Zalewska tel. 785 779 905
Aneta Szerszeń tel. 501 264 340
Zofia Turyk tel. 694 394 259

Author: admin