Język angielski I-III

W tym roku szkolnym Olimpus pragnie zaprosić uczniów edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III do wzięcia udziału w olimpiadzie z języka angielskiego

OLIMPUSEK Sesja zimowa  jest to sprawdzian z języka angielskiego

Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci.

Sesja zimowa olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego zostanie przeprowadzona w dniach 09-01-2018r.

Sprawdzian obejmuje zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne sprawdzianu zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci ich do pogłębiania wiedzy.

Każdy uczestnik olimpiady OLIMPUSEK, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznaniaDla najlepszych zostały przewidziane nagrody w postaci atrakcyjnych książek, dyplomów grawerowanych oraz dyplomów laureata.

Dodatkowo każdy nauczyciel współorganizujący olimpiadę zostanie uhonorowany zaświadczeniem o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady. Dla szkół wykazujących się największą aktywnością przewidziano wartościowe nagrody książkowe.

Chęć udziału należy zgłaszać do nauczycieli języka angielskiego wpłacając 9 złotych do dn. 5-12-2017r., pieniądze zostaną przekazane na konto organizatora

OLIMPUS

ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie. 

Author: admin